Psihološki profil kandiata koji se odlučuju za bavljenje defanzivnom borilačkom veštinomdovoljno govori sam za sebe. Iskustva su pokazala da se, po pravilu, radi o tipu ljudi koji nisu skloni ekscesnom ponašanju i koje je, pre započinjanja borilačke obuke, karakterisao visok nivo osnovnog vaspitanja i izgrađenih elementarnih etičkih principa. Pored toga, borilačka obuka je relativno dug metodološki proces koji pruža mogućnost instruktorima da permanentno prate i pozitivno utiču na kandidate koje obučavaju. Posmatranjem kandidata kroz ponačanje u interpersonalnim odnosima na treninzima, moguće je blagovremeno uočiti i reagovati na eventualne sklonosti ka devijantnom ponašanju. Imajući to u vidu, instruktori su obavezni da obrate pažnju na psihološke i moralne osobenosti svojih učenika, da bi blagovremeno isključili iz obuke sve one koji manifestovanim ponašanjem indiciraju eventualne zloupotrebe stečenih borilačkih sposobnosti. Kvalifikovani instruktori će bez sumnje znati da nametnu adekvatne etičke kriterijume. Ti etički kriterijumi koji su važili vekovima važe i danas. U nastavku teksta su navedeni neki od njih.

„Nemoj zloupotrebljavati veštinu!“

„Nemoj skrnaviti veštinu!“

„Nikada ne napadaj!“

„Nemoj povrediti protivnika ako to nije neophodno!“

„Ne poželi zlo čak ni onda kada si primoran da ga učiniš!“

„Poštuj veštinu koju izučavaš, svestan istine da si ti deo nje, isto toliko koliko je ona deo tebe. Ukazuj dužno poštovanje svojim učiteljima, ali i učiteljima drugih, svestan istine o njihovoj životnoj posvećenosti ukazivanju na Put savršenstva. Uvažavaj duboko majstore – svoje prijatelje, a još više majstore – svoje neprijatelje, svestan istine da pripadate istom soju i istom stremljenju.“

„Nemoj zloupotrebljavati veštinu, izazivajući druge nadmenošću i hvalisanjem, niti svojim pristankom na nešto što će dovesti do njenog nepotrebnog korišćenja, već mudro izbegavaj situacije koje vode u sukob. O moralnosti čina moraš misliti, pre nego što se upustiš u borbu, jer ako si je sam izabrao, ili na bilo koji način doprineo njenom uzroku, zloupotrebićeš veštinu i opravdano biti odgovoran za posledice koje nastupe.“

„Nemoj napadati prvi, niti pristajati da preuzimaš ulogu i moralnu odgovornost napadača. Čak i onda, kada se opredeliš za ofanzivnu taktiku, neka to bude u trenutku kada je protivnički napad već započeo. Moć i etika tvoje veštine treba da se ogledaju u spokojnom dočekivanjuprotivnikovog nasilja.“

„Nemoj povrediti protivnika ako to nije neophodno, svestan istine da je pobediti ga ne nanoseći mu zlo vrhunac borilačkog umeća. Neka se tvoja moralna veličina ogleda kroz milosrdan odnos u pobedi, pa kada ti se protivnik nametne tuđom voljom, porazi ga na način dostojan majstora, ne nanoseći štetu njegovom zdravlju i ponosu, a kada ti se nametne svojom voljom, poštedi mu život, uz iskrenu nadu da će iz poraza izaći mudriji.“

„Ne poželi zlo, čak ni onda kada si primoran da ga učiniš, svestan istine, da ako posledice koje iz sukoba nastupe ne budu bile plod tvojih htenja i emocija, već objektivne nužnosti, tvoja moralnost nikada neće biti dovedena u pitanje.“

„Ispoljavanje agresivnosti pokazuje nedostatak samopouzdanja, strah i poremećaj izazvan egom. Suprotno, majstor prave veštine pokazuje mir i kontrolu svojih mentalnih i fizičkih osobina, koji su prisutni u svakom pokretu veštine.“