Senpaj Milan Dudvarski, Ju Jutsu majstor – instruktor I Dan, majstor druge generacije Kyokushinjutsu stila. Asistent je glavnog instruktora u „Kyokushinjutsu klubu Art“.

Dudvarski potiče iz stare srpske plemićke porodice. Rođen je 21.10.1977. godine u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Beogradu. Po akademskom statusu je apsolvent Filozofskog fakulteta. Borilačkim veštinama Dalekog istoka počeo je da se bavi 2012. godine u “Kyokushinjutsu klubu Art”. U redovnoj proceduri položio je za sva niža i viša učenička zvanja. Majstor I Dana Kyokushinjutsu postao je 2017. godine. (Prilog br. 1 / Prilog br. 2 / Prilog br. 3)


Prilog br. 1


Prilog br. 2


Prilog br. 3

Od početka 2018. godine, Dudvarski se angažovao kao asistent instruktora u „Kyokushinjutsu klubu Art“, zadužen za rad sa početnicima. Posle ispunjenih kvalifikacionih normi stekao je status mlađeg instruktora – senpaj.

U vanborilačkoj sferi Dudvarski je profesionalni novinar, specijalizovan za oblast kriminaliteta i društveno-političkih problema. Radio je u vodećim srpskim novinskim kućama, a sada je na poziciji zamenika urednika hronike u beogradskom časopisu „Informer“. Ima ćerku Milenu i sina Petra.