SEMINARI OSNOVNOG PROGRAMA KYOKUSHINJUTSU:

1.) SEMINARI OSNOVNIH FORMI

(Edukativni uvod u veštinu samoodbrane za početnike i mlađe učenike – nivoa ŠESTOG, PETOG i ČETVRTOG KYU-a.)

2.) SEMINARI SLOŽENIH FORMI

(Tehničko usavršavanje samoodbrane za starije učenike – nivoa TREĆEG, DRUGOG i PRVOG KYU-a.)

3.) SEMINARI OSNOVNOG BORBENOG PROGRAMA

(Usavršavanje konkretne primene samoodbrambene tehnike u borbenim uslovima bliskim realnom sukobu sa neobučenim agresivnim napadačem. Predviđeni su za starije učenike – nivoa TREĆEG, DRUGOG i PRVOG KYU-a.)

4.) SEMINARI OSNOVNOG TAMESHIWARI USAVRŠAVANJA

(Usavršavanje razornosti uvodnih i dovršavajucih Karate udaraca. Ove seminare mogu pohađati samo stariji učenici – nivoa TREĆEG, DRUGOG i PRVOG KYU-a.)

 

SEMINARI SPECIJALNOG PROGRAMA KYOKUSHINJUTSU:

1.) TEHNIČKI SEMINARI – TANTO DORI

(Usavršavanje tehnike odbrane od napada nožem. Predviđeni su za majstore PRVOG DAN-a, uz mogućnost da se u njih uključe i napredni učenici nivoa PRVOG KYU-a).

2.) BORBENI SEMINARI – TANTO DORI RANDORI

(Usavršavanje konkretne primene tehnike odbrane od napada nožem u kontrolisanim bezbednim uslovima. Predviđeni su za majstore PRVOG DAN-a koji su prethodno uspešno završili TEHNIČKI SEMINAR – TANTO DORI.)

3.) TEHNIČKI SEMINARI – JO DORI-BO DORI

(Usavršavanje tehnike odbrane od napada palicom i dugom motkom. Predviđeni su za majstore DRUGOG i PRVOG DAN-a, koji su prethodno uspešno završili TEHNIČKI SEMINAR – TANTO DORI.)

4.) BORBENI SEMINARI – JO DORI-BO DORI RANDORI

(Usavršavanje konkretne primene tehnike odbrane od napada palicom i dugom motkom u kontrolisanim bezbednim uslovima. Predviđeni su za majstore DRUGOG i PRVOG DAN-a koji su prethodno uspešno završili TEHNIČKI SEMINAR – JO DORI-BO DORI.)

5.) SEMINARI SPECIJALNOG TAMESHIWARI USAVRŠAVANJA

(Usavršavanje razornosti uvodnih i dovršavajućih Karate udaraca obuhvaćenih specijalnim programom Kyokushinjutsu. Ove seminare mogu pohađati samo majstori DRUGOG i PRVOG DAN-a koji su prethodno uspešno završili TEHNIČKE SEMINARE – TANTO DORI i JO DORI-BO DORI.)

 

SEMINARI OFANZIVNOG PROGRAMA KYOKUSHINJUTSU

1.) OSNOVNI TEHNIČKI SEMINARI OFANZIVNOG PROGRAMA:

(Usavršavanje četiri osnovne tehničke Karate-kate, plus dve kate disanja i snage. Seminare mogu pohađati majstori TREĆEG, DRUGOG i PRVOG DAN-a koji pokažu interesovanje za OFANZIVNI PROGRAM.)

2.) MAJSTORSKI TEHNIČKI SEMINARI OFANZIVNOG PROGRAMA

(Usavršavanje majstorske tehničke Karate-kate dorađene za potrebe OFANZIVNOG PROGRAMA Kyokushinjutsu stila. Seminare mogu pohađati samo majstori TREĆEG, DRUGOG i PRVOG DAN-a koji su prethodno uspešno savladali četiri osnovne tehničke Karate-kate ovog programa.)

3.) SEMINARI TAKTIKE BORENJA PO PRINCIPIMA OFANZIVNOG PROGRAMA

(Usavršavanje taktičke primene samoodbrambene Karate tehnike kroz partnerski rad – IPPON KUMITE i JIYU IPPON KUMITE. Seminare mogu pohađati samo majstori TREĆEG, DRUGOG i PRVOG DAN-a koji su prethodno uspešno savladali četiri osnovne tehničke Karate-kate OFANZIVNOG PROGRAMA.)

 4.) BORBENI SEMINARI OFANZIVNOG PROGRAMA

(Usavršavanje slobodnih borbi punog kontakta sa obaveznom zaštitnom opremom. Seminare mogu pohađati samo majstori TREĆEG i DRUGOG DAN-a koji su prethodno uspešno savladali kompletan tehnički i taktički aspekt OFANZIVNOG PROGRAMA.)

 5.) TAMESHIWARI SEMINARI OFANZIVNOG PROGRAMA

(Usavršavanja razornosti ručnih i nožnih Karate udaraca obuhvaćenih ovim programom. Seminare mogu pohađati samo majstori TREĆEG, DRUGOG i PRVOG DAN-a koji su prethodno uspešno savladali četiri osnovne tehničke Karate-kate.)

 6.) SEMINARI EKSTREMNOG TAMESHIWARI USAVRŠAVANJA

(Ove seminare mogu pohađati samo majstori TREĆEG DAN-a koji su prethodno uspešno savladali majstorsku tehničku Karate-katu OFANZIVNOG PROGRAMA.)

 

SEMINARI ORUŽANOG PROGRAMA KYOKUSHINJUTSU

1.) TEHNIČKI SEMINARI BO JUTSU

Usavršavanje tehnike borbe dugom motkom u sukobu sa više naoružanih protivnika. Seminare mogu pohađati majstori od DRUGOG DAN-a pa na više, koji su se opredelili za ovo oružje, a koji su prethodno uspešno savladali nožne tehničke Karate-kate OFANZIVNOG PROGRAMA, imajući u vidu zastupljenost nožnih udaraca u Bo Jutsu formama.

2.) BORBENI SEMINARI BO JUTSU

Usavršavanje konkretne borbene upotrebe duge motke u sukobu sa više naoružanih protivnika. Ovim seminarom obuhvaćeno je i usavršavanje BO JUTSU tameshiwari kata. Seminare mogu pohađati majstori od DRUGOG DAN-a pa na više, koji su prethodno uspešno završili TEHNIČKI SEMINAR BO JUTSU.)

3.) TEHNIČKI SEMINARI TANTO JUTSU

Usavršavanje tehnike borbe tanto nožem u sukobu sa više naoružanih protivnika. Seminare mogu pohađati majstori od DRUGOG DAN-a pa na više, koji su se opredelili za ovo oružje, a koji su prethodno uspešno savladali nožne tehničke Karate-kate OFANZIVNOG PROGRAMA, imajući u vidu zastupljenost nožnih udaraca u Tantoo Jutsu formamama.


Izvodjenje Tanto Jutsu Kate – Soke Dragan Filipović

4.) BORBENI SEMINARI TANTO JUTSU

Usavršavanje konkretne borbene upotrebe tanto noža u sukobu sa više naoružanih protivnika. Ovim seminarom obuhvaćeno je i usavršavanje TANTO JUTSU tameshigiri programa. Seminare mogu pohađati majstori od DRUGOG DAN-a pa na više, koji su prethodno uspešno završili TEHNIČKI SEMINAR TANTO JUTSU.

5.)  TEHNIČKI SEMINARI SHURIKEN JUTSU

Usavršavanje pojedinačnih i složenih tehnika borbenog bacanja shurikena prema jednoj ili više meta na različitim distancama. Seminare mogu pohađati majstori od DRUGOG DAN-a pa na više, koji su se opredelili za ovo oružje, a koji su prethodno uspešno savladali nožne tehničke Karate-kate OFANZIVNOG PROGRAMA, imajući u vidu zastupljenost nožnih udaraca kao uvodnih ili završnih akcija u Shuriken Jutsu formama.

6.)  BORBENI SEMINARI SHURIKEN JUTSU

Usavršavanje konkretne borbene upotrebe shurikena u sukobu sa više naoružanih protivnika. Ovim seminarom obuhvaćeno je i usavršavanje SHURIKEN JUTSU tameshiwari programa. Seminare mogu pohađati majstori od DRUGOG DAN-a pa na više, koji su prethodno uspešno završili TEHNIČKI SEMINAR SHURIKEN JUTSU.