Samoodbrambeni sistem Kyokushinjutsu sastavljen je od tri zaokružene metodološke celine: osnovni samoodbrambeni programmajstorski program i oružani – kobudo prog­ram.

Osnovni samoodbrambeni program Kyoku­shinjutsu razrađuje tehniku i taktiku odbrane od nenaoružanog i neobučenog napadača („laika“). Smisao ovog programa je efikasno suprotstavljanje uvežbane tehnike i taktike protiv fizičke snage i agresivnosti protivnika. Predviđen je za malađe i starije učenike, zaključno sa nivoom majstorstva PRVOG DANA.

Majstorski program, obuhvata dve samoodbrambene celine – Specijalne forme samoodbrane i Ofanzivne forme borenja.

Kyokushinjutsu – Specijalne Forme, razrađuju tehniku i taktiku samoodbrane od naoružanog napadača. Tim programom obuhvaćene su tehnike Tanto Dori (odbrana od napada nožem), Jo Dori (odbrana od napada palicom) i Bo Dori (odbrana od napada motkom). Predviđen je kao obuka za nivo majstorstva DRUGOG i TREĆEG DANA.

Kyokushinjutsu – Ofanzivne Forme razrađuju odbranu i suprotstavljanje obučenom protivniku koji vlada Karateom ili nekom slicnom udarackom  veštinom. Kroz ovaj program, kandidati – Ju Jutsu majstori višeg ranga, prolaze kroz adekvatan obim usavršavanja Karate veštine, a predviđen je za nivo majstora ČETVRTOG DANA.

Treći, Oružani program, pod nazivom Kyokushinjutsu – Kobudo forme, predviđen je za visoke nivoe majstorstva i po ugledu na tradiciju izvornog stila Aiki Ju Jutsu, koji je uzet kao uzor, bavi se izučavanjem  veštine upotrebe drevnih oružja kao što su: nož (Tanto Jutsu), motka (Bo Jutsu) i tehnika bacanja oštrih predmeta (Shuriken Jutsu), u taktičkom suprotstavljanju većem broju protivnika. Razrađuje se za nivo PETOG DANA.


Kyokushinjutsu Bo Jutsu kata – tehnička forma borbene upotrebe duge motke.

 

 


Kyokushinjutsu Tanto Jutsu kata – tehnička forma borbene upotrebe kratkog sečiva.

 

 

Kyokushinjutsu Shuriken Tameshiwari