Kyokushinjutsu I

„Kyokushinjutsu – metod samoodbrane” je osnovna knjiga ovog borilačkog sistema, sa teoretskom i praktičnom razradom novoponudjenog samoodbrambenog koncepta. Prvi put je objavljena 1999. godine, drugo izdanje štampano je 2010. godine, a u medjuvremenu knjiga je prevedena na engleski i ruski jezik. Verzija na engleskom jeziku u digitalnom PDF formatu puštena je u slobodni opticaj preko Interneta, a na osnovu dogovora sa autorom, od 2015. godine preko ovog sajta biće dostupna i besplatna PDF verzija knjige na srpskom.

PDF verziju knjige na srpskom jeziku možete preuzeti ovde.

PDF verziju knjige na engleskom  možete preuzeti ovde.

9AC7D0FD-0D78-46AF-A0D4-5EAE4D3E3400

Knjiga “Budistički manastir Šaolinsu” posvećena je drevnoj kineskoj monaškoj instituciji koja se smatra izvorištem svih borilačkih veština Dalekog istoka. Kao osnov za knjigu poslužili su magistarski rad D. Filipovića na temu “Istorija kineskog Čan budizma”, kao i neposredna iskustva koja je autor stekao tokom obuke u Šaolinu. U njoj su detaljno teoretski razrađeni filozofski, mentalni, taktički i tehnički aspekti šaolinskog učenja. Objavljena je u Beogradu 2002. godine a danas se može naći samo u antikvarnoj ponudi.

ksj2 - Copy

“Specijalne forme samoodbrane” je druga fundamentalna  knjiga borilačkog Kyokushinjutsu koncepta. Bavi se razradom viših taktičko-tehničkih nivoa samoodbrambene obuke: Tanto Dori (odbrana od napada nožem), Jo Dori (odbrana od napada palicom ili drugim jodnoručnim napadnim sredstvom) i Bo Dori (odbrana od napada motkom ili drugim dvoručnim orudjem). U edukativnom smislu radi se o programu obuke predviđenom za kandidete zainteresovane za sferu tzv. “komandoskog borenja”, kao i za viša majstorska zvanja nivoa II i III Dana u veštini Ju Jutsu. Knjiga je prvi put objavljena 2007. godine, a drugo izdanje štampano je 2013. godine. U dogovoru sa autorom, od 2016. godine preko ovog sajta biće dostupna besplatna PDF verzija pomenute knjige.

PDF verziju knjige “Specijalne forme samoodbrane” možete preuzeti ovde.

“Ofanzivne forme samoodbrane” je treća fundamentalna knjiga borilačkog Kyokushinjutsu koncepta. Bavi se razradom viših taktičko-tehničkih nivoa odbrane i suprotstavljanja obučenom protivniku koji vlada Karateom ili nekom sličnom udaračkom  veštinom. Kroz ovaj program, kandidati – Ju Jutsu majstori višeg ranga, prolaze kroz adekvatan obim usavršavanja Karate veštine, a predviđen je za nivo majstora ČETVRTOG DANA u veštini Ju Jutsu. Knjiga je objavljena 2022. godine, a može se nabaviti preko Kyokushinjutsu klubova.

 

8AA96FC0-B9B3-475D-B1B6-FAB50F876CB8

Ova knjiga bavi se razjašnjavanjem koncepta drevne taoističke filozofije koja je  milenijumima oblikovala kinesku kulturu i tradiciju. Poseban značaj pridat je taoističkoj kreativnoj praksi gde se borilačke veštine pojavljuju kao jedan od najprepoznatljivijih segmenata. Umetnost borenja po taoističkim principima  osmišljena je na svetoj planini Vudang, a od ostalih istorodnih dalekoistočnih veština razlikuje se po favorizovanju unapredjenja mentalnih i bioenergetskih potencijala vežbača. Knjiga je pisana u vreme dok je autor pohađao obuku na Vudangu, a objavljena je u Beogradu 2007. godine.

140220_borenja

Knjigu je napisao prof. Dr Zoran Ćirković (sa asistentima), doajen sportskog borenja u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, osnivač katedre za borilačke veštine na Fakultetu fizičke kulture  u Beogradu. Mada je knjiga rađena kao udžbenik namenjen studentima pomenutog fakulteta, predstavlja nezaobilazno štivo za sve one koji nameravaju da se ozbiljno posvete borilačkim veštinama.

SajtKnjiga6

Kineski taoistički filozof Sun Cu (V vek p.n.e.) smatra se najvećim vojnim teoretičarem svih vremena. U svojoj kratkoj knjizi Vu Shu – Veština ratovanja, postavio je temelje učenja vojne strategije i taktike. Njegovi saveti prevashodno se odnose na masovne sukobe suprotstavljenih armija, ali su mnogi od njih prilagodljivi i individualnim sukobima pa je često citiran od strane brojnih autoriteta dalekoistočnih borilačkih veština.

PDF verziju Sun Cuove knjige možete preuzeti ovde.

 

 

SajtKnjiga7

Bušido (“Put ratnika”) je etički kodeks “samuraja“,srednjovekovne japanske vojne aristokratije koja je ostvarila presudni uticaj na celokupnu istoriju i kulturu Japana. Taj uticaj posebno je naglašen u japanskim borilačkim veštinama, što se zadržalo do danas,  oblikujući svest vežbača u pravcu: sticanja samokontrole, vaspitavanja volje, upornosti i doslednosti u postizanju formiranja individualne ličnosti visokih moralnih kriterijuma i dr.

SajtKnjiga8

D.T. Suzuki (1870-1966), američki profesor filozofije japanskog porekla, prvi je teoretičar koji je zapadnom svetu predstavio Zen filozofiju (japanska varijacija kineskog Čan budizma). Pomenuta filozofija ostvarila je veliki uticaj na srednjovekovnu japansku  ratničku  klasu, a samim tim i na razvoj njihovih borilačkih veština, što se u dobroj meri zadržalo u tim veštinama do danas.

 

SajtKnjiga9

Ova knjiga je klasično srednjovekovno delo o borilačkim veštinama. Napisao je Mijamoto Musaši (1584-1645) jedan od najslavnijih samuraja u japanskoj istoriji. Musaši je usavršio posebnu tehniku japanskog mača čime je dao veliki doprinos unapređenju koncepta borenja, a upotrebnu vrednost svojih taktičko-tehničkih postavki proverio je i potvrdio u više od šezdeset dvoboja.