Metod uvežbavanja stila Kyokushinjutsu se odvija kroz rad majstorskog kluba “Kyokushinjutsu BEOGRAD” i dva učenička kluba „Kyokushinjutsu ART“ i „Kyokushinjutsu RONIN“.

Treninzi u klubovima „Beograd“ i „Art“ se održavaju u sali za borenje sportskog centra Vračar, ulica Sjenička br. 1, dok se treninzi drugog učeničkog kluba, „Ronin“ održavaju u sali sportskog centra Šumice, ulica Ustanička 125/1. 

 

Termini:

ZA UČENIKE

u klubu Kyokushinjutsu ART

 

ZA UČENIKE

u klubu Kyokushinjutsu RONIN

ponedeljak 18.30 – 19.30   ponedeljak 20.00 – 21.30
sreda  18.30 – 19.30   sreda  20.00 – 21.30
petak 18.30 – 19.30   petak 20.00 – 21.30

 

ZA MAJSTORE

u klubu Kyokushinjutsu BEOGRAD

 

utorak 17.30 – 19.00  
četvrtak 17.30 – 19.00  
subota 09.30 – 11.00  


Praksom je potvrđeno da se, najčešće, sa nivoa na nivo (sticanje pojaseva sledeće kategorije), prelazi po sistemu jedna godina – jedan nivo, do nivoa „majstorskog kandidata“. Tada se, uslov za polaganje majstorskog ispita, stiče za dve do tri godine sa procenom da je kandidat dostigao zrelost u tehničkom i mentalnom aspektu, kao i da ima ljudske kvalitete da ponese čast i odgovornost „majstorskog statusa“. To bi značilo da put od početnika do „majstora“ traje sedam do osam godina permanentnog vežbanja.         Nivoi osposobljenosti članova kluba vrednuju se i verifikuju učeničkim zvanjima od petog kyua (žuti pojas) do drugog kyua (plavi pojas), zatim kategorijom majstorskog kandidata-prvi kyu (braon pojas). Naredni nivoi su u kategoriji majstorskih zvanja – dan.

         Kada „majstorski kandidat“ dostigne tehničku i mentalnu zrelost, prolazeći sve tehničke nivoe iz godine u godinu, polaže „majstorski“ ispit iz tri dela.

        Tehnički deo, gde je neophodno da se tehnički savršeno, na partnerima, odradi 36 grupa formi, od kojih svaka sadrži od 10 do 15 pojedinačnih tehnika.
        Time se kvalifikuje za drugi deo ispita – Tameshiwari test, na kome treba da demonstrira razornost svojih udaraca lomeći levom i desnom rukom, po 4 crepa koja drže partneri i po 10 crepova sa osloncem „na most“.
        Time se kvalifikuje u završnicu ispita – slobodne borbe sa 4 partnera koje odredi instruktor, pritom koristeći zaštitnu opremu.                   

         Sve borbe, kandidat treba da reši, najmanje nerešenim ishodom ili pobedom.

        Tada stiče status i zvanje „majstora“ verifikovano važećom diplomom.Time se stupa na put „majstorstva“ koji zahteva visoke moralne norme i kriterijume ponašanja i delovanja u svim aspektima života, a bavljenje borilačkom veštinom postaje način života.