Taktika primene veštine u „realnoj borbi“ permanentno se uvežba­va na svim tehničkim nivoima samoodbrambenog sistema kyoku­shinjutsu, medjutim stvarne – ozbiljne borbene situacije, zbog niza specifičnih faktora koje je nemoguće u potpunosti „simulirati“ na trenin­zima, nameću potrebu posebne taktičko-psihološke pripreme kandidata, koja je znatno složenija od tehničkog usavršavanja. Osnovni problem predstavljaju racionalni i iracionalni strahovi od „realne borbe“ koji su, u većoj ili manjoj meri, prisutni kod svih poklonika borilačkih veština. Ti strahovi su deo naše praiskonske prirode i nemoguće ih je potpuno elimi­nisati (što uostalom nije ni potrebno), ali ih je moguće prevazići razvija­njem visokog stepena objektivnog samopouzdanja, koje se stiče ozbiljnim praktikovanjem borilačkih veština. Faktori koji utiču na formiranje i stabilizaciju samoodbrambenog samopuzdanja su sledeći:

a) Tehnički perfekcionizam i razarajući kontraofanzivni zahvati, koji formiraju svest o realnoj, praktičnoj upotrebnoj – vrednosti veštine.

b) Permanentno izlaganje kontrolisano grubim „simuliranim“ borbenim situacijama na treninzima, što postepeno dovodi do stvaranja „psihološke otpornosti“ prema stresnim stanjima, karakterističnim za „realnu borbu“.

c) Usvajanje taktičkih principa primene samoodbrambene veštine u realnim uslovima, što daje sigurnost kandidatima da će, u svakom kritičnom trenutku, imati na raspolaganju unapred pripremljeno adekvatno rešenje za prevazilaženje krizne situacije.

Teorija taktike primene borilačkih veština u realnim uslovima usko je povezana sa filozofijom i religijom dalekoistočnih naroda i predstavlja izuzetno široku oblast kojom su obuhvaćeni različiti pristupi, karakteristični za brojne borilačke pravce i stilove. Imajući u vidu da Kyokushinjutsu spada među veštine ju jutsu pravca, taktički koncept je u potpunosti podređen samoodbrambenoj suštini i bazira se na dve osnovne karakteristike koje definišu njen smisao. Prva karakteristika je defanzivnost, odnosno, „kada nema napa­da – nema ni upotrebe veštine“. Druga karakteristika je od­brana od neobučenog napadača, odnosno, „suprotstavljanje tehnike sirovoj snazi i agre­sivnosti“. Polazeći od tih okvira, taktički koncept Kyokushinjutsu tretira niz faktora od kojih svaki, na svoj način, predstavlja bitan preduslov za uspesnu i efikasnu primenu veštine u „realnoj borbi“.

Taktički i psihološki aspekti “realne borbe” obuhvataju

  1. Taktičko sagledavanje situacije
  2. Taktičko sagledavanje sopstvenih mogućnosti (Psihološka priprema za borbu)
  3. Taktičko uvođenje u borbu
  4. Taktika neposredne primene samoodbrambene tehnike
  5. Taktičko sagledavanje rezultata “realne borbe”