Sensej VOJISLAV CVETKOVIĆ, Ju Jutsu majstor – instruktor  III Dan, majstor druge generacije Kyokushinjutsu stila, majstor šaolinskog iskustva, asistenta trenera „Kyokushinjutsu kluba Ronin“.

Vojislav Cvetkovic

Vojislav spada u mlađu generaciju majstora stila. Rođen je 05.11.1983. godine u Beogradu. Borilačkim veštinama počeo je da se bavi 2003. godine u Kyokushinjutsu klubu “Art”. U redovnoj proceduri položio je za sva niža i viša učenička zvanja, a  majstor Kyokushinjutsu postao  je 2009. godine. (Prilog br. 1)


Prilog br. 1

Od sticanja majstorstva ispoljio je angažovanje u trenerskom radu. Za II Dan Ju Jutsu položio je 2012. godine. Istovremeno, na insistiranje senseja Blagojevića, ušao je u borilački  tim Kyokushinjutsu i uspešno nastupao na nekoliko medjunarodnih takmičenja Ashihara Karate asocijacije. Tokom 2016. godine, položio je u redovnoj proceduri za III Dan Ju Jutsu stila Kyokushinjutsu. Deo njegovog polaganja prezentujemo kao primer rada osnovnih formi Jodori (Prilog br. 2 i 3).


Prilog br. 2 – Jodori osnovne tehničke forme


Prilog br. 3 – Ručna tameshiwari kata za III Dan

Tokom 2017. i 2018. godine, angažovao se oko organizacije i vođenja treninga u novom klubu „Kyokushinjutsu Ronin“. To je bio osnov da unapredi instruktorsko zvanje i postane prvi majstor iz druge generacije Kyokushinjustu stila sa statusom – sensej.

Tokom oktobra 2018. godine, Cvetković je boravio u Kini, na usavršavanju u vodećem šaolinskom Tagou Institutu za tradicionalne kineske borilačke veštine. Tu je, pod vodjstvom šaolinskih instruktora, pohađao specijalističku obuku “sanda” borenja po pravilima punog kontakta. (Prilog br. 4).

Prilog br. 4 – Sanda obuka u Šaolinu

U vanborilačkoj sferi Cvetković je apsolvent Tehnološkometalurškog fakulteta u Beogradu. Ima sina Vasilija.