Dokaj MILOŠ STOJANOVIĆ, Ju Jutsu majstor III Dan, Judo majstor I Dan, majstor prve generacije Kyokushinjutsu stila.

MilossStojanović je rodjen je 30. 12. 1983. godine u Splitu. Srednje i akademsko obrazovanje stekao je u Beogradu. Borilačkim veštinama počeo je da se bavi 1998. godine u beogradskom Judo klubu “Bezbednost”. Stilu Kyokushinjutsu pristupio je 2000. godine i od tada paralelno usavršava Judo i Ju jutsu. U redovnoj proceduri položio je za sva niža i viša učenička zvanja, a majstor Kyokushinjutsu postao  je 2006. godine (Prilog br. 1).  Dve godine kasnije položio je i za majstora Judo-a.

 

 Prilog br. 1 – Miloš Stojanović, odbrana od nenaoružanog napadača

Majstor II Dana Ju Jutsu stila Kyokushinjutsu postao je 2011. godine. Inače, osim praktičnog usavršavanja bavi se i teoretskim radovima na temu borilačkih veština (Prilog br. 2 – Principi džudoa kao metod obrazovanja). Za Ju Jutsu majstora nivoa III Dana, položio je u redovnoj proceduri 2015. godine (Prilog br. 3 i Prilog br. 4).

 

Prilog br. 3 – Miloš Stojanović, odbrana od napadača sa dugom motkom

Prilog br. 4 – Miloš Stojanović, Tameshivari geri kata

Što se tiče vanborilačke sfere Miloš Stojanović je magistar organizacionih nauka, zaposlen na poziciji Izvršnog direktora kompanije Beatronic Supply doo, specijalizovane za međunarodnu trgovinu naoružanjem i vojnom opremom.