Sensei MILOŠ STOJANOVIĆ, Ju Jutsu majstor instruktor IV Dan, Judo majstor I Dan, majstor prve generacije Kyokushinjutsu stila, majstor šaolinskog iskustva, prvi asistent glavnog instruktora majstorskog SANDA tima u „Kyokushinjutsu klubu Beograd“.

MilossStojanović je rodjen je 30. 12. 1983. godine u Splitu. Srednje i akademsko obrazovanje stekao je u Beogradu. Borilačkim veštinama počeo je da se bavi 1998. godine u beogradskom Judo klubu “Bezbednost”. Stilu Kyokushinjutsu pristupio je 2000. godine i od tada paralelno usavršava Judo i Ju jutsu. U redovnoj proceduri položio je za sva niža i viša učenička zvanja, a majstor Kyokushinjutsu postao  je 2006. godine (Prilog br. 1).  Dve godine kasnije položio je i za majstora Judo-a.

 

 Prilog br. 1 – Miloš Stojanović – odbrana od nenaoružanog napadača

Majstor II Dana Ju Jutsu stila Kyokushinjutsu postao je 2011. godine. Inače, osim praktičnog usavršavanja bavi se i teoretskim radovima na temu borilačkih veština (Prilog br. 2 – Principi džudoa kao metod obrazovanja). Za Ju Jutsu majstora nivoa III Dana, položio je u redovnoj proceduri 2015. godine (Prilog br. 3 i Prilog br. 4).

 

Prilog br. 3 – Miloš Stojanović – Bo dori tehnike

 

Prilog br. 4 – Miloš Stojanović – Tameshivari geri kata

Tokom oktobra 2018. godine, Stojanović je bio u sastavu borbenog tima koji je boravio u Kini, na usavršavanju u vodećem šaolinskom Tagou Institutu za tradicionalne kineske borilačke veštine (Prilog br. 5). Tu je, pod vođstvom šaolinskih instruktora pohađao specijalističku obuku „sanda“ borenja po pravilima punog borbenog kontakta. (Prilog br. 6).
Milos u Shaolinu

Prilog br. 5 – Miloš Stojanović – tokom boravka u Tagou Institutu u Šaolinu

 

Prilog br. 6 – Miloš Stojanović – deo treninga tokom boravka u Tagou Institutu u Šaolinu

Od 2019. godine, započele su Stojanovićeve pripreme za polaganja visokog majstorskog nivoa po programu za IV Dan Kyokushinjutsu. Te godine u julu mesecu, na tameshiwari seminaru u Kini, Stojanović je prošao specijalizovanu obuku za ekstremne oblike oslobađanja energije iz zadatog udarca i demonstrirao sposobnost razbijanja punih cigli ručnim udarcima shotei i shuto (Prilog br. 7). Savladavanje ovog udaračkog nivoa vanredno mu je vrednovano kao deo polaganja za IV Dan.

Prilog br. 7 – Miloš Stojanović – ekstremni tameshiwari

Narednih nekoliko godina, mada su se njegove dalje pripreme odvijale intenzivno, nastavak polaganja mu je prolongiran zbog niza objektivnih okolnosti, pre svega zbog svetske kovid epidemije zbog koje su stornirani svi naši seminari najviših majstorskih nivoa. Tek u maju 2023. godine, na tehničkom seminaru visokog majstorstva Stojanović je sa uspehom položio majstorsku Kushanku katu (Prilog br. 8) a u septembru, iste godine, na borbenom SANDA seminaru položio je i taj završni deo majstorskog ispita (Prilog br. 9).

Prilog br. 8 – Miloš Stojanović – majstorska Kushanku kata

Prilog br. 9 – Miloš Stojanović – SANDA borbe za IV Dan

Paralelno sa pripremama za polaganje majstorskog ispita visokog ranga, Stojanović je redovno bio angažovan u trenerskom radu sa Prvim Kyokushinjutsu timom. Zato je na Savetu majstora za 2024. godinu promovisan u senseja – majstora instruktora, prvog asistenta zaduženog za rad sa majstorskom SANDA ekipom.

Što se tiče vanborilačke sfere Miloš Stojanović je magistar organizacionih nauka, zaposlen na poziciji Izvršnog direktora kompanije Beatronic Supply doo, specijalizovane za međunarodnu trgovinu naoružanjem i vojnom opremom.