Dokai Velimir Radosavljević, Ju Jutsu majstor II Dan, majstor druge generacije Kyokushinjutsu stila.

Velimir spada u srednju generaciju majstora. Rođen je 11.06.1984. godine u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Beogradu. Borilačkim veštinama počeo je da se bavi od rane mladosti – trenirao je rvanje, kik boks i karate.

Od 2010. godine počinje da vežba Ju Jutsu u “Kyokushinjutsu klubu Art” i na dalje se prioritetno usmerava na tu veštinu. U redovnoj proceduri položio je za sva niža i viša učenička zvanja.

Dok je bio u statusu naprednog učenika, redovno je, kao predstavnik stila Kyokushinjutsu, izlazio na borilačka takmičenja po pravilima punog kontakta. Ostvarivao je odlične rezultate na Kyokushinkai i Ashihara karate turnirima nacionalnog i internacionalnog nivoa. Na prvenstvu Evrope u Ashihara karate stilu, 2011. godine osvojio je zlatnu medalju.  (Prilog br. 1)

Velimir Radosavljevic turnir


Prilog br. 1 – Velimir Radosavljević – Evropski šampion na Ashihara karate takmičenju 2011. godine

Polaganje za majstora u našem Ju Jutsu stilu odlagao je nekoliko godina zbog poslovnih i privatnih obaveza. Ispit za Kyokushinjutsu majstora I Dan položio je 2017. godine. Na polaganju, demonstrirao je odličan primer upotrebe Judo bacanja i obaranja u Kyokushinjutsu stilu. (Prilog br. 2 – Prilog br. 3) .


Prilog br. 2 – Velimir Radosavljević – Osoto gari – Ippon seoi nage


Prilog br. 3 – Velimir Radosavljević – Veliko kinesko bacanje – Kansetsu geri

Tokom perioda stažiranja u statusu Ju Jutsu majstora I Dan, Velimir je nastavio sa individualnom praksom nastupa na internacionalnim borilačkim taklmičenjima. U martu 2019. godine osvojio je šampionsku titulu na “Ultimative fight” turniru GI CHALLENGE FLAVIJUM održanom u Beogradu – (Prilog br. 4). Do kraja 2019. godine, po vanrednoj proceduri, položio je za II Dan veštine Ju Jutsu stila Kyokushinjutsu (Prilog br. 5 i Prilog br. 6).

Prilog br. 4 – Velimir Radosavljevi – Prvo mesto

 


Prilog br. 5 – Velimir Radosavljević – Tanto dori i Tameshiwari


Prilog br. 6 – Velimir Radosavljević – Randori

U vanborilačkoj sferi Velimir Radosavljević je vlasnik porodične fabrike prehrambenih proizvoda. Oženjen je, ima sinove Nenada i Vasilija i ćerku Anju.