Dokaj Marko Vasić, Ju Jutsu majstor II Dan, majstor druge generacije Kyokushinjutsu stila.

Marko spada u srednju generaciju majstora. Rođen je 29.09.1984. godine u Beogradu. Osnovno, srednje i akademsko obrazovanje stekao je u Beogradu. Borilačkim veštinama Dalekog istoka počeo je da se bavi 2006. godine u “Kyokushinjutsu klubu Art”. U redovnoj proceduri položio je za sva niža i viša učenička zvanja. Majstor I Dana Kyokushinjutsu postao je 2017. godine. (Prilog br. 1 – Prilog br. 2)


Prilog br. 1 – Marko Vasić – Kyokushinjutsu randori

 


Prilog br. 2 – Marko Vasić – Tameshiwari

 

U redovnoj proceduri, sezone 2020-te, započeo je polaganje majstorskog ispita za II Dan i uspešno položio tehnički program (Prilog br. 3), ali se u medjuvremenu povredio na treningu pa je do kraja te sezone morao da odustane od nastavka polaganja. Tokom 2021. godine, na programski planiranim seminarima nastavio je sa polaganjem. Uspesno je prošao borbeni i tameshiwari deo (Prilog br. 4 – Prilog br. 5) i položio je za majstorski nivo II Dan budo veštine Ju Jutsu.


Prilog br. 3 – Marko Vasić – primer izvodjenja pete tehničke grupe Tanto dori

 


Prilog br. 4 – Marko Vasić – Tameshiwari testovi

 


Prilog br. 5 – Marko Vasić – Tanto dori randori

 

U vanborilačkoj sferi Marko Vasić je magistar organizacionih nauka, zaposlen u privatnoj kompaniji. Oženjen je i ima sinove Konstantina, Strahinju i Alekseja.