Dokaj Dušan Vukičević, Ju Jutsu majstor II Dan, majstor druge generacije Kyokushinjutsu stila.

Dušan spada u mlađu generaciju majstora. Rođen je 23.01.1991. godine u Smederevskoj Palanci, gde je završio osnovnu školu. Srednje i akademsko obrazovanje stekao je u Beogradu. Borilačkim veštinama počeo je da se bavi od rane mladosti, a Ju Jutsu počinje da trenira od 2010. godine u “Kyokushinjutsu klubu Art”. U redovnoj proceduri položio je za niža i viša učenička zvanja. Majstor I Dana Kyokushinjutsu postao je 2017. godine. (Prilog br. 1 – Prilog br. 2)


Prilog br. 1 – Dušan Vukičević – Randori

 


Prilog br. 2 – Dušan Vukičević – Tameshiwari test

 

Tokom perioda stažiranja u statusu Ju Jutsu majstora I Dan, Dušan je, 2019. godine, po vanrednoj proceduri položio za II Dan veštine Ju Jutsu stila Kyokushinjutsu (Prilog br. 3 i Prilog br. 4).

 


Prilog br. 3 – Dušan Vukičević – Tanto dori tehnike i Tameshiwari

 


Prilog br. 4 – Dušan Vukičević – Tanto dori randori

 

U vanborilačkoj sferi Dušan Vukičević je fizioterapeut, zaposlen u Beogradu.